Bình Khánh District 2 HCMC 079 478 4272 Info@toyenmocnhien.com

Yến Tươi

Sản phẩm Yến Tươi, được sơ chế, làm sạch, và quay ly tâm ráo nước. Sản phẩm được làm sạch, loại bỏ hết các tạp chất, rất thuận tiện để chế biến ngay, không cần sơ chế. Mộc nhiên đảm bảo sản phẩm 100% nguyên chất, không pha tạp, an toàn và tự nhiên.

Showing the single result